"Всеки ден вярваме, че създаваме съвършеното вино, но накрая осъзнахме че виното усъвършенства нас, като ни учи на търпение, дисциплина, отговорност и работа в екип."