Технология

Работата на енолозите е базирана на методите, прилагани във Франция за производство на малки партиди лимитирани вина, както и на такива в стил “vin de garage”. Това дава уникален характер на вината от всяка отделна реколта. За целта те се фокусират върху задълбочена работа в лозето и изцяло ръчни методи на винификация. Гроздето, което подбират, е от избрани и контролирани лозя в региона, бере се ръчно и се винифицира в малки дъбови ферментатори до 500 л, както и в малки съдове от благородна стомана - 960 л. Всички важни за качеството на виното дейности, като потапяне на шапката и пресоване в кошова преса, се извършват ръчно от опитния технологичен екип. Вината се бутилират в избата и отлежават в бутилките минимум  6 до 24 месеца и повече в помещения с контролирана влажност и температура. Така, екипът се стреми да създава вина,  уникални по своя характер и произход. 

Рециклиране

Ключов момент във философията на екипа е рециклирането на бъчвите. Изба “Кортен” разполага със собствена бъчварска работилница, в която има възможност за реновиране на бъчвите с последващо изпичане. Така се постига качество и потенциал на нова бъчва. Това е едно оптимално решение с цел регулиране ароматните съставки, които виното взима от дъба по време на стареенето. От няколко години екипът ферментира гроздовия сок в 225 литрови бъчви тип „Рото“, в които има възможност за дълга следферментационна мацерация. На практика не се извършват никакви обработки и манипулации на вината преди бутилиране освен две претакания през годината, както и лека филтрация преди пълненето на вината в бутилките.  

Философия

Философията на екипа и избата се базира на вярата, че създаването на „големи вина“ започва още от лозето. Работата в лозята е най-важният елемент при една  вече утвърдена технология. Днес възможностите за иновации и подобряване на технологията са почти изчерпани от научна, техническа и технологична гледна точка и затова погледът на съвременния винар е насочен все повече към лозето. Най-основните стъпки по пътя към създаването на едно “голямо вино” са регулирането на добива, силата на растеж, листната маса и съобразяването на всички тези елементи с годината и влагозапасяването. Всичко това е заложено в работата им при направата на вината „Кортен“.